ตัวอย่างงานติดตั้ง ผ้าใบ กันสาด

ผ้าใบ รอกมือหมุน
ผ้าใบ รอกมือหมุน


ผ้าใบชักรอก
ผ้าใบชักรอก


ผ้าใบ พร้อมเหล็กค้ำ
ผ้าใบ พร้อมเหล็กค้ำ